2022 Annual Fund Donors

We greatly appreciate the support of our 2022 Annual Fund Donors.
 

Thank you for your contribution!


Kevin Zweyer Anderson, AAA
Robert Aretz, AAA
Karen Tallackson Bacon, AAA
Alan Breus
Pamela Brown, AAA
Susan Brundage, AAA
Shari Cavin, AAA
Rita Chemers
Sharon Chrust, AAA
Jane Cofer
Rachel Blackburn Cozad, AAA
Brian Cummings
Charles Curtis, AAA
Nicholas Dawes, AAA
Danielle Donner
Leila Dunbar, AAA
J. Lee Drexler, AAA
Michael Fanelli
Benjamin A. Farina, AAA
Cole Ferry
Tom Folk, AAA
Miller Gaffney, AAA
Kristin Gary, AAA
Diane Genre, AAA
Roslyn Bakst Goldman, AAA
Lynda Grieg
Jay Grimm, AAA
Eric Hanks, AAA
Nancy Harison, AAA
Erica Hartman, AAA
Jim Hawkins
Cynthia D. Herbert, AAA
Lara Hillman
Susan J. Hunter, AAA
Sheryl Jaeger
Judith N. Jones
Evie T. Joselow, AAA
Leslie Koot, AAA
Rachel Klein
Betty Krulik, AAA
Thomas Lecky, AAA
Barbara Lubitz
Stuart Lutz, AAA
Lark Mason, AAA
Sheri Mason
Susan Roediger McDonough, AAA
Caitlin McInnis Nielson
Carmen Melían, AAA
Lindsay Nivens-Frosini
Laurel A. Porcelli, AAA 
Andy Quested
Joseph Ragazzi
Lorna Renner
William Roland
Kathy Rosenblatt, AAA
Karen Roswell
Pat De Rousie-Webb
Jamie Satterfield  
Robyn Dunn Schwarz, AAA
Molly Seiler, AAA
Linda B. Selden-Paduano
Morning Slayter
Deborah Spanierman, AAA
Hollis Spiller
Peter Sugar
David Szewczyk, AAA
Caroline Taylor, AAA
Christopher Vroom
John Waite
Barbara Wallace, AAA
Beth Weingast, AAA
Emily Williams
Gabriel Wiesenthal
Jane H. Willis, AAA
Edward Yee, AAA
Xiaoying Juliette Yuan 
Leona Zastrow, AAA

Donors as of 02.02.2023